Trích dẫn APA

(2009). C.Mác, V.L. Lênin với chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. Hà Nội: Sự thật.

Chicago Style Citation

C.Mác, V.L. Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời đại Ngày Nay. Hà Nội: Sự thật, 2009.

Trích dẫn MLA

C.Mác, V.L. Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời đại Ngày Nay. Hà Nội: Sự thật, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.