Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. L. (2009). Tôn giáo - Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Chính trị - Hành chính.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đức Lữ. Tôn Giáo - Quan điểm, Chính Sách đối Với Tôn Giáo Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2009.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đức Lữ. Tôn Giáo - Quan điểm, Chính Sách đối Với Tôn Giáo Của Đảng Và Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay. Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.