Tôn giáo - Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

Nhìn lại quá trình nhận thức qua chủ trương, chính sách cũng như sự đổi mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Lữ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01380nam a2200265 4500
001 36763
005 20161019035801.0
008 100113s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 29 
082 |2 23  |a 200.9597  |b T454g 
100 |a Nguyễn, Đức Lữ 
245 1 |a Tôn giáo - Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị - Hành chính,   |c 2009 
300 |a 336tr. 
520 |a Nhìn lại quá trình nhận thức qua chủ trương, chính sách cũng như sự đổi mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cách mạng Việt Nam 
653 |a chính sách tôn giáo 
653 |a tôn giáo 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 13/01/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033062 
942 |c BK 
999 |c 11635  |d 11635 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 200_959700000000000_T454G  |7 0  |9 31863  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-01-13  |e Khác  |o 200.9597 T454g  |p VV00032045  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 200_959700000000000_T454G  |7 0  |9 31864  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-01-13  |e Khác  |o 200.9597 T454g  |p VV00032046  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 200_959700000000000_T454G  |7 0  |9 31865  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-01-13  |e Khác  |o 200.9597 T454g  |p VV00032047  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK