Những điều cấm kỵ trong văn hoá khu vực châu Phi

Giới thiệu những điều cấm kỵ phổ biến và dễ gặp nhất trong quan hệ ứng xử để thuận tiện trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa với các nước ở khu vực châu Phi

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Giới thiệu những điều cấm kỵ phổ biến và dễ gặp nhất trong quan hệ ứng xử để thuận tiện trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa với các nước ở khu vực châu Phi
Mô tả vật lý:119tr.