Trích dẫn APA

(2009). Môi trường và trách nhiệm của cộng đồng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin.

Chicago Style Citation

Môi Trường Và Trách Nhiệm Của Cộng đồng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Trích dẫn MLA

Môi Trường Và Trách Nhiệm Của Cộng đồng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.