Môi trường và trách nhiệm của cộng đồng

Bao gồm những bài viết đánh giá thống kê về tình hình lũ lụt, nước biển dâng cao, sự sói mòn, các thông số hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm, các nguy cơ chất thải công nghiệp trong khu công nghiệp, cộng đồng dân cư và làng nghề

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01426nam a2200265 4500
001 36797
005 20161019035805.0
008 100118s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 363.7  |b M452t 
245 0 |a Môi trường và trách nhiệm của cộng đồng 
260 |a Hà Nội:   |b Văn hoá - Thông tin,   |c 2009 
300 |a 344tr. 
520 |a Bao gồm những bài viết đánh giá thống kê về tình hình lũ lụt, nước biển dâng cao, sự sói mòn, các thông số hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm, các nguy cơ chất thải công nghiệp trong khu công nghiệp, cộng đồng dân cư và làng nghề 
653 |a chất thải công nghiệp 
653 |a hiệu ứng nhà kính 
653 |a lũ lụt 
653 |a môi trường 
653 |a nước biển dâng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 18/01/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033133 
942 |c BK 
999 |c 11662  |d 11662 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 363_700000000000000_M452T  |7 0  |9 31941  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-01-18  |e Khác  |o 363.7 M452t  |p VL00004475  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 363_700000000000000_M452T  |7 0  |9 31942  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-01-18  |e Khác  |o 363.7 M452t  |p VL00004476  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 363_700000000000000_M452T  |7 0  |9 31943  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-01-18  |e Khác  |o 363.7 M452t  |p VL00004477  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK