Trích dẫn APA

(2009). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Công Tác Giáo Dục Và đào Tạo. Hà Nội: Thanh niên, 2009.

Trích dẫn MLA

Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Công Tác Giáo Dục Và đào Tạo. Hà Nội: Thanh niên, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.