Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo

Nêu các kết quả từ sự cải cách đã và đang thực thi trong cung cầu giáo dục; áp dụng việc rèn luyện đạo đức, học tập theo tấm gương Hồ Chủ tịch trong ngành sư phạm; đồng thời đề cập đến những phương thức giáo dục mới theo hướng mở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nêu các kết quả từ sự cải cách đã và đang thực thi trong cung cầu giáo dục; áp dụng việc rèn luyện đạo đức, học tập theo tấm gương Hồ Chủ tịch trong ngành sư phạm; đồng thời đề cập đến những phương thức giáo dục mới theo hướng mở
Mô tả vật lý:534tr.