Trích dẫn APA

(2008). Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Luật Quốc Tịch Việt Nam Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Trích dẫn MLA

Luật Quốc Tịch Việt Nam Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.