Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bao gồm toàn văn Luật, các Nghị định, thông tư về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp; Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA; lệ phí liên quan đến quốc tịch

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!