Trích dẫn APA

(2009). V.I. LêNin. Tuyển tập 2. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

V.I. LêNin. Tuyển Tập 2. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

V.I. LêNin. Tuyển Tập 2. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.