V.I. LêNin. Tuyển tập 2

Gồm các tác phẩm của V.I. Lênin viết trong khoảng thời gian từ tháng 2-1908 cho đến trước thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Gồm các tác phẩm của V.I. Lênin viết trong khoảng thời gian từ tháng 2-1908 cho đến trước thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga
Mô tả vật lý:755tr.