Phong trào Đồng Khởi 50 năm nhìn lại

Khái quát về phong trào Đồng Khởi - Bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam cùng một số văn kiện lịch sử có liên quan

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01268nam a2200253 4500
001 37068
005 20161019035819.0
008 100322s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 959.7042  |b Ph431t 
245 0 |a Phong trào Đồng Khởi 50 năm nhìn lại 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 613tr. 
520 |a Khái quát về phong trào Đồng Khởi - Bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam cùng một số văn kiện lịch sử có liên quan 
653 |a lịch sử 
653 |a Phong trào Đồng Khởi 
653 |a sự kiện lịch sử 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 22/03/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150032864 
942 |c BK 
999 |c 11777  |d 11777 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704200000000000_PH431T  |7 0  |9 32256  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-03-22  |e Khác  |o 959.7042 Ph431t  |p VV00032404  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704200000000000_PH431T  |7 0  |9 32257  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-03-22  |e Khác  |o 959.7042 Ph431t  |p VV00032405  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704200000000000_PH431T  |7 0  |9 32258  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-03-22  |e Khác  |o 959.7042 Ph431t  |p VV00032406  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK