Trích dẫn APA

(2009). Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Dân Tộc ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Trích dẫn MLA

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Dân Tộc ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.