Les sociétes de développement régional et le financement des P.M.E.\

Báo cáo đánh giá triển vọng của các hiệp hội phát triển và vai trò của chúng trong việc đầu tư tài chính cho các xí nghiệp vừa và nhỏ

Lưu vào:
Tác giả chính: Gérard Trémège
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Sager, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương