Trích dẫn APA

Oto Tetsuji. (2009). Ngõ phố Hà Nội những khám phá. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Oto Tetsuji. Ngõ Phố Hà Nội Những Khám Phá. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Trích dẫn MLA

Oto Tetsuji. Ngõ Phố Hà Nội Những Khám Phá. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.