Trích dẫn APA

j.Krishnamurti. (2010). Lửa giác ngộ: Đối thoại giữa J.Krishnamurti và Pupul Jayakar. Hà Nội: Thời đại.

Chicago Style Citation

j.Krishnamurti. Lửa Giác Ngộ: Đối Thoại Giữa J.Krishnamurti Và Pupul Jayakar. Hà Nội: Thời đại, 2010.

Trích dẫn MLA

j.Krishnamurti. Lửa Giác Ngộ: Đối Thoại Giữa J.Krishnamurti Và Pupul Jayakar. Hà Nội: Thời đại, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.