Lý luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo

Phân tích giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin về các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư được trình bày trong Quyển III bộ "Tư bản"

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Quỵnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01552nam a2200277 4500
001 37367
005 20161019035837.0
008 100520s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 335.412  |b L600l 
100 |a Bùi, Ngọc Quỵnh 
245 1 |a Lý luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay:   |b Sách chuyên khảo 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 159tr. 
520 |a Phân tích giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin về các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư được trình bày trong Quyển III bộ "Tư bản" 
653 |a giá trị thặng dư 
653 |a kinh tế chính trị 
653 |a kinh tế thị trường 
653 |a Mác-Lênin 
653 |a triết học 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 20/05/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150032493 
942 |c BK 
999 |c 11908  |d 11908 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_L600L  |7 0  |9 32650  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-05-20  |e Khác  |o 335.412 L600l  |p VV00032773  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_L600L  |7 0  |9 32651  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-05-20  |e Khác  |o 335.412 L600l  |p VV00032774  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_L600L  |7 0  |9 32652  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-05-20  |e Khác  |o 335.412 L600l  |p VV00032775  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK