Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X). Phần 1

Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, điều lệ và nghị quyết của Đại hội Đảng theo trình tự các khóa VI, VII và VIII

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01312nam a2200253 4500
001 37794
005 20161019035907.0
008 100726s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 324.259 707 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (VI, VII, VIII, IX, X).   |n Phần 1 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 834tr. 
520 |a Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, điều lệ và nghị quyết của Đại hội Đảng theo trình tự các khóa VI, VII và VIII 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 26/07/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150032142 
942 |c BK 
999 |c 12116  |d 12116 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 33318  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00033354  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 33319  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00033355  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 33320  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-07-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00033356  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK