Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới ( Khoá VI, VII, VIII, IX, X). Phần 1

Sách hệ thống các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, điều lệ Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam khóa VI, VII, VIII.

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01316nam a2200253 4500
001 37854
005 20161019035914.0
008 100730s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
110 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
245 1 |a Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới ( Khoá VI, VII, VIII, IX, X).   |n Phần 1 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 834tr. 
520 |a Sách hệ thống các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, điều lệ Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam khóa VI, VII, VIII. 
653 |a đại hội đại biểu toàn quốc 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 30/07/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL100001061 
942 |c BK 
999 |c 12163  |d 12163 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 33478  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-07-30  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00033514  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 33479  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-07-30  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00033515  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK