Trích dẫn APA

Nguyễn, H. D. (2010). Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học. Hà Nội: Từ điển bách khoa.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hồng Dương. Mấy Vấn đề Về Tôn Giáo Học Và Giảng Dạy Tôn Giáo Học. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hồng Dương. Mấy Vấn đề Về Tôn Giáo Học Và Giảng Dạy Tôn Giáo Học. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.