Trích dẫn APA

(2010). Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả Của Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010.

Trích dẫn MLA

Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả Của Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.