Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam

Tuyển tập hơn 100 bài viết đề cập, phân tích nhiều góc cạnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài danh có công lao to lớn đối với dân tộc và đất nước Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương