Nguyễn Trãi: Oan khuất. Quyển 1

Khám phá uẩn khúc của Nguyễn Trãi giai đoạn lịch sử 1442 khi vua Lê Thánh Tông trị vì; tư tưởng của Ông, những cống hiến đóng góp lớn lao đối với lịch sử dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Anh Tấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Khám phá uẩn khúc của Nguyễn Trãi giai đoạn lịch sử 1442 khi vua Lê Thánh Tông trị vì; tư tưởng của Ông, những cống hiến đóng góp lớn lao đối với lịch sử dân tộc
Mô tả vật lý:409tr.