Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin

Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó vào thực tiễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Kim Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01344nam a2200253 4500
001 38362
005 20161019035946.0
008 101025s2010####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 335.43  |b T310h 
100 |a Trần, Thị Kim Cúc 
245 1 |a Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2010 
300 |a 311tr. 
520 |a Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó vào thực tiễn 
653 |a chủ nghĩa Mác - Lênin 
653 |a triết học 
653 |a tư tưởng 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 25/10/2010  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150031051 
942 |c BK 
999 |c 12405  |d 12405 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T310H  |7 0  |9 34191  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-10-25  |e Khác  |o 335.43 T310h  |p VV00034149  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T310H  |7 0  |9 34192  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2010-10-25  |e Khác  |o 335.43 T310h  |p VV00034150  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T310H  |7 0  |9 34193  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2010-10-25  |e Khác  |o 335.43 T310h  |p VV00034151  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK