Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hoá dân tộc

Đánh giá vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ; những công lao đóng góp tích cực học tập sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc và đặc biệt là cống hiến khoa học về giữ gìn phát triển di sản văn hoá dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương