Trích dẫn APA

Phạm, H. (2011). Con người và sự kiện lịch sử: Những chiến dịch và các trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai.

Chicago Style Citation

Phạm, Hùng. Con Người Và Sự Kiện Lịch Sử: Những Chiến Dịch Và Các Trận đánh Oai Hùng Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011.

Trích dẫn MLA

Phạm, Hùng. Con Người Và Sự Kiện Lịch Sử: Những Chiến Dịch Và Các Trận đánh Oai Hùng Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.