Con người và sự kiện lịch sử: Những chiến dịch và các trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tập 2

Tập hợp các bài viết về những chiến dịch lớn và các trận đánh lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập hợp các bài viết về những chiến dịch lớn và các trận đánh lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ
Mô tả vật lý:477tr.