Con người và sự kiện lịch sử: Những chiến dịch và các trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tập 2

Tập hợp các bài viết về những chiến dịch lớn và các trận đánh lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01550nam a2200289 4500
001 40061
005 20161019040101.0
008 111006s2011####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 959.7 
082 |2 23  |a 959.7  |b C430n 
100 |a Phạm, Hùng 
245 1 |a Con người và sự kiện lịch sử: Những chiến dịch và các trận đánh oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.   |n Tập 2 
260 |a Đồng Nai:   |b NXB. Đồng Nai,   |c 2011 
300 |a 477tr. 
520 |a Tập hợp các bài viết về những chiến dịch lớn và các trận đánh lớn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ 
653 |a kháng chiến chống Mỹ 
653 |a kháng chiến chống Pháp 
653 |a lịch sử 
653 |a sự kiện lịch sử 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 06/10/2011  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150029436 
942 |c BK 
999 |c 12994  |d 12994 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 959_700000000000000_C430N  |7 0  |9 36023  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2011-10-06  |e Khác  |o 959.7 C430n  |p VL00005015  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 959_700000000000000_C430N  |7 0  |9 36024  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2011-10-06  |e Khác  |o 959.7 C430n  |p VL00005016  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 959_700000000000000_C430N  |7 0  |9 36025  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2011-10-06  |e Khác  |o 959.7 C430n  |p VL00005017  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK