Trích dẫn APA

Trần Tuấn. (2010). 101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 101 moments of General Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: NXB. Hà Nội.

Chicago Style Citation

Trần Tuấn. 101 Khoảnh Khắc Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: 101 Moments of General Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010.

Trích dẫn MLA

Trần Tuấn. 101 Khoảnh Khắc Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: 101 Moments of General Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.