Trích dẫn APA

(2011). Thông báo Văn hóa 2010. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Thông Báo Văn Hóa 2010. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Trích dẫn MLA

Thông Báo Văn Hóa 2010. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.