Trích dẫn APA

Huỳnh, C. B. (2011). Lịch sử Việt Nam cổ trung đại. T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá.

Chicago Style Citation

Huỳnh, Công Bá. Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung đại. T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2011.

Trích dẫn MLA

Huỳnh, Công Bá. Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung đại. T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.