Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Nghiên cứu các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy, xã hội thị tộc, dựng nước và giữ nước, thời kỳ bắc thuộc và chống bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ...đến triều Tây Sơn và triều Nguyễn

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh, Công Bá
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01398nam a2200277 4500
001 41090
005 20161019040144.0
008 120322s2011####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 959.7 
082 |2 23  |a 959.7  |b L302s 
100 |a Huỳnh, Công Bá 
245 1 |a Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 
260 |a T.P. Huế:   |b NXB. Thuận Hoá,   |c 2011 
300 |a 1086tr. 
520 |a Nghiên cứu các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy, xã hội thị tộc, dựng nước và giữ nước, thời kỳ bắc thuộc và chống bắc thuộc, thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ...đến triều Tây Sơn và triều Nguyễn 
653 |a cổ đại 
653 |a lịch sử 
653 |a trung đại 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 22/03/2012  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL120010904 
942 |c BK 
999 |c 13351  |d 13351 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_L302S  |7 0  |9 36998  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-03-22  |e Khác  |o 959.7 L302s  |p VL00005198  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_L302S  |7 0  |9 36999  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-03-22  |e Khác  |o 959.7 L302s  |p VL00005199  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_700000000000000_L302S  |7 0  |9 37000  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-03-22  |e Khác  |o 959.7 L302s  |p VL00005200  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK