Trích dẫn APA

Gibran Kahlil, & Nguyễn, Ư. (2012). Giê Su con của con người. Hà Nội: Văn học.

Chicago Style Citation

Gibran Kahlil, and Ước Nguyễn. Giê Su Con Của Con Người. Hà Nội: Văn học, 2012.

Trích dẫn MLA

Gibran Kahlil, and Ước Nguyễn. Giê Su Con Của Con Người. Hà Nội: Văn học, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.