Giê Su con của con người

Sách là 79 lời kể của 70 nhân vật đương thời (một số người có tên trong Tân ước) về những gì họ chứng kiến và cảm tưởng của họ liên quan tới Giêsu như một bậc tôn sư điềm đạo, một con người dễ mến và đầy thương yêu

Lưu vào:
Tác giả chính: Gibran Kahlil
Đồng tác giả: Nguyễn, Ước (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách là 79 lời kể của 70 nhân vật đương thời (một số người có tên trong Tân ước) về những gì họ chứng kiến và cảm tưởng của họ liên quan tới Giêsu như một bậc tôn sư điềm đạo, một con người dễ mến và đầy thương yêu
Mô tả vật lý:321tr.