Trích dẫn APA

(2012). Miền Nam - 21 năm kháng chiến chống Mỹ: Hồ sơ về cuộc kháng chiến của quân dân miền Nam. Hà Nội: Chính trị - Hành chính.

Chicago Style Citation

Miền Nam - 21 Năm Kháng Chiến Chống Mỹ: Hồ Sơ Về Cuộc Kháng Chiến Của Quân Dân Miền Nam. Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2012.

Trích dẫn MLA

Miền Nam - 21 Năm Kháng Chiến Chống Mỹ: Hồ Sơ Về Cuộc Kháng Chiến Của Quân Dân Miền Nam. Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.