Miền Nam - 21 năm kháng chiến chống Mỹ: Hồ sơ về cuộc kháng chiến của quân dân miền Nam

Những đánh giá, nhận xét của các vị lãnh đạo các nước, các chính khách, nhà báo, nhà văn, học giả nước ngoài về cuộc kháng chiến chống Mỹ anh dũng của quân dân ta ở Miền Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!