Trích dẫn APA

Trần, C. T. (2012). Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông.

Chicago Style Citation

Trần, Công Trục. Dấu ấn Việt Nam Trên Biển Đông. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2012.

Trích dẫn MLA

Trần, Công Trục. Dấu ấn Việt Nam Trên Biển Đông. Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.