Trích dẫn APA

Lý, T. T. (2012). Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Lý, Toàn Thắng. Một Số Vấn đề Lí Luận Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012.

Trích dẫn MLA

Lý, Toàn Thắng. Một Số Vấn đề Lí Luận Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.