Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt

Khái quát về ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học tri nhận, các vấn đề về tiếng Việt , chữ Việt hiện đại; khái niệm về từ điển học, cấu trúc vi mô của từ điển và vấn đề về tác gia và tác phẩm

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý, Toàn Thắng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01432nam a2200265 4500
001 42253
005 20161019040222.0
008 120924s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 495.9 
082 |2 23  |a 495.922  |b M458s 
100 |a Lý, Toàn Thắng 
245 1 |a Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2012 
300 |a 531tr. 
520 |a Khái quát về ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học tri nhận, các vấn đề về tiếng Việt , chữ Việt hiện đại; khái niệm về từ điển học, cấu trúc vi mô của từ điển và vấn đề về tác gia và tác phẩm 
653 |a lý luận ngôn ngữ 
653 |a ngôn ngữ học 
653 |a tiếng Việt 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 24/09/2012  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL120014847 
942 |c BK 
999 |c 13629  |d 13629 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 495_922000000000000_M458S  |7 0  |9 37816  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 495.922 M458s  |p VV00037012  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 495_922000000000000_M458S  |7 0  |9 37817  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 495.922 M458s  |p VV00037013  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 495_922000000000000_M458S  |7 0  |9 37818  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 495.922 M458s  |p VV00037014  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK