Trích dẫn APA

(2012). Đồng chí Võ Chí Công người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Đồng Chí Võ Chí Công Người Chiến Sĩ Cách Mạng Kiên Cường, Nhà Lãnh đạo Xuất Sắc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Đồng Chí Võ Chí Công Người Chiến Sĩ Cách Mạng Kiên Cường, Nhà Lãnh đạo Xuất Sắc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.