Đồng chí Võ Chí Công người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc

Sách gồm nhiều bài viết ghi lại những dấu ấn, những đánh giá, những kỷ niệm của bạn bè, đồng chí, người thân về đồng chí Võ Chí Công trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của Ông từ khi ở địa phượng đến khi qua đời...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01758nam a2200253 4500
001 42256
005 20161019040223.0
008 120924s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 922 
082 |2 23  |a 959.704  |b Đ455c 
245 0 |a Đồng chí Võ Chí Công người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2012 
300 |a 727tr. 
520 |a Sách gồm nhiều bài viết ghi lại những dấu ấn, những đánh giá, những kỷ niệm của bạn bè, đồng chí, người thân về đồng chí Võ Chí Công trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của Ông từ khi ở địa phượng đến khi qua đời 
520 |a Tập hợp các bài viết ghi lại những dấu ấn, những đánh giá công lao, những kỷ niệm với đồng chí, đồng bào, người thân trong suốt chặng đường hoạt động cống hiến hết sức mình cho đảng và Nhà nước và dân tộc Việt Nam của đồng chí Võ Chí Công 
653 |a nhân vật lịch sử 
653 |a Võ chí Công 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 24/09/2012  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL120014851 
942 |c BK 
999 |c 13631  |d 13631 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_Đ455C  |7 0  |9 37822  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 959.704 Đ455c  |p VV00037018  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_Đ455C  |7 0  |9 37823  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 959.704 Đ455c  |p VV00037019  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_Đ455C  |7 0  |9 37824  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-09-24  |e Khác  |o 959.704 Đ455c  |p VV00037020  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK