Lịch sử triết học Phương Đông

Sách trình bày có hệ thống quá trình phát sinh và phát triển của ba nền triết học ở phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; phân tích điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung tư tưởng triết học nổi bật, qua các vấn đề về bản thể luận, nhận thức luận, triết lý đạo đức, nhân sinh, vấn đề ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01948nam a2200325 4500
001 42869
005 20161019040249.0
008 121214s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 181 
082 |2 23  |a 181  |b L302s 
100 |a Doãn Chính  |e chủ biên 
245 0 |a Lịch sử triết học Phương Đông 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2012 
300 |a 1395tr. 
520 |a Sách trình bày có hệ thống quá trình phát sinh và phát triển của ba nền triết học ở phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; phân tích điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung tư tưởng triết học nổi bật, qua các vấn đề về bản thể luận, nhận thức luận, triết lý đạo đức, nhân sinh, vấn đề chính trị-xã hội của các trường phái, các nhà triết học 
653 |a Ấn Độ 
653 |a lịch sử 
653 |a phương Đông 
653 |a triết học 
653 |a Trung Quốc 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 14/12/2012  |c Administrator  |d TVL130016830 
942 |c BK 
999 |c 13775  |d 13775 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_000000000000000_L302S  |7 0  |9 38385  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-14  |e Khác  |o 181 L302s  |p VV00037525  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_000000000000000_L302S  |7 0  |9 38386  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-14  |e Khác  |o 181 L302s  |p VV00037526  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_000000000000000_L302S  |7 0  |9 38387  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-14  |e Khác  |o 181 L302s  |p VV00037527  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_000000000000000_L302S  |7 0  |9 38388  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-12-14  |e Khác  |o 181 L302s  |p VV00037528  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_000000000000000_L302S  |7 0  |9 38389  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-12-14  |e Khác  |o 181 L302s  |p VV00037529  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK