Trích dẫn APA

Phan, K. B., & Lê, V. P. (2013). Nam Hải dị nhân liệt truyện (tái bản lần thứ nhất.). T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ.

Chicago Style Citation

Phan, Kế Bính, and Văn Phúc Lê. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện. tái bản lần thứ nhất. T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2013.

Trích dẫn MLA

Phan, Kế Bính, and Văn Phúc Lê. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện. tái bản lần thứ nhất. T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.