Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013

Sách hệ thống và giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thì hành bộ luật lao động; hàng trăm câu hỏi và trả lời phân tích, giải thích những điểm mới trong Bộ luật lao động, những vướng mắc hiện hành, hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền lương, hoạt động công đoàn, hợp đồng lao độ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01935nam a2200301 4500
001 43660
005 20161019040331.0
008 130606s2013####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 344.01 
082 |2 23  |a 344.01  |b H561d 
245 0 |a Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013 
260 |a Hà Nội:   |b Lao động,   |c 2013 
300 |a 411tr. 
520 |a Sách hệ thống và giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thì hành bộ luật lao động; hàng trăm câu hỏi và trả lời phân tích, giải thích những điểm mới trong Bộ luật lao động, những vướng mắc hiện hành, hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền lương, hoạt động công đoàn, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động 
653 |a an toàn lao động 
653 |a hợp đồng lao động 
653 |a lao động 
653 |a pháp luật 
653 |a tiền lương 
653 |a tranh chấp lao động 
653 |a vệ sinh lao động 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 06/06/2013  |c Administrator  |d TVL130019977 
942 |c BK 
999 |c 14044  |d 14044 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_H561D  |7 0  |9 39310  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-06-06  |e Khác  |o 344.01 H561d  |p VL00005624  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_H561D  |7 0  |9 39311  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2013-06-06  |e Khác  |o 344.01 H561d  |p VL00005625  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_H561D  |7 0  |9 39312  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2013-06-06  |e Khác  |o 344.01 H561d  |p VL00005626  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK