Hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công đoàn, tranh chấp và thanh tra lao động mới nhất năm 2013

Sách hệ thống và giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thì hành bộ luật lao động; hàng trăm câu hỏi và trả lời phân tích, giải thích những điểm mới trong Bộ luật lao động, những vướng mắc hiện hành, hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền lương, hoạt động công đoàn, hợp đồng lao độ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương