Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển

Sách bình luận, trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh liên quan đến những giá trị cơ bản và giải phóng dân tộc; cách tiếp cận của Hồ Chí Minh trước những thách thức trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các khía cạnh của vấn đề phát triển kinh tế-xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đài Trang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01791nam a2200289 4500
001 44605
005 20161019040421.0
008 140218s2013####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 335.434 6 
082 |2 23  |a 335.4346  |b H450c 
100 |a Nguyễn, Đài Trang 
245 1 |a Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2013 
300 |a 395tr. 
520 |a Sách bình luận, trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh liên quan đến những giá trị cơ bản và giải phóng dân tộc; cách tiếp cận của Hồ Chí Minh trước những thách thức trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các khía cạnh của vấn đề phát triển kinh tế-xã hội 
653 |a Hồ Chí Minh 
653 |a nhân vật lịch sử 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 18/02/2014  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL140021861 
942 |c BK 
999 |c 14348  |d 14348 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 40400  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-02-18  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039193  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 40401  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-02-18  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039194  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 40402  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-02-18  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039195  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 40403  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2014-02-18  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039196  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 40404  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2014-02-18  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039197  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK