Trích dẫn APA

Hardy Andrew. (2013). Nhà nhân học chân trần: Nghe và đọc Jacques Dournes. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Hardy Andrew. Nhà Nhân Học Chân Trần: Nghe Và đọc Jacques Dournes. Hà Nội: Tri thức, 2013.

Trích dẫn MLA

Hardy Andrew. Nhà Nhân Học Chân Trần: Nghe Và đọc Jacques Dournes. Hà Nội: Tri thức, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.