Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1924 - 1929

Sách giới thiệu những tác phẩm về lý luận và thực tiễn của Hồ Chủ tịch từ 1924 đến 1929; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; chuẩn bị cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam để lãnh đạo cuộc cách mạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01145nam a2200241 4500
001 45199
005 20161019040452.0
008 140528s2011####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 335.434 6 
082 |2 23  |a 335.4346  |b H450c 
245 0 |a Hồ Chí Minh toàn tập.   |n Tập 2:   |p 1924 - 1929 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2011 
300 |a 647tr. 
520 |a Sách giới thiệu những tác phẩm về lý luận và thực tiễn của Hồ Chủ tịch từ 1924 đến 1929; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; chuẩn bị cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam để lãnh đạo cuộc cách mạng 
653 |a Hồ Chí Minh 
653 |a nhân vật lịch sử 
653 |a tư tưởng 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 28/05/2014  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL140023828 
942 |c BK 
999 |c 14576  |d 14576 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 41056  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-05-28  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00039691  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK