Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4: 1945 - 1946

Tập trung những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ của Bác từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946; thời kỳ đấu tranh cho quyền bình đẳng của dân tộc, nhân loại: một số sắc lệnh, thư từ gửi chính phủ và giới quân sự, báo chí các nước bày tỏ thiện chí hòa bình; những bức thư giải thích về đường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Tái bản lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!